På ega.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka "ok" så sparas ditt val till nästa besök.
ega-logga
skugga-uppe
Hem/Kurser/Hållbar förvaltning med god ekonomi Skriv ut sidan

Välj län


Hållbar förvaltning med god ekonomi

Endagskurs

I kursen gör vi en praktisk och handfast kartläggning över aktiviteter som syftar till långsiktig lönsamhet och hållbarhet i det egna fastighetsbeståndet.

Dessutom ger vi dig verktyg kopplade till detta arbete, i form av mallar.

Kursmål

Syftet är att ge inspel och idéer till hur du på ett systematiskt sätt kan hitta förbättringspotentialer inom ditt förvaltningsarbete. Vi vill också ge dig verktyg för att möjliggöra ett hållbart och ekonomiskt lönsamt fastighetsägande.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med fastigheter, är fastighetsförvaltare eller -chef inom såväl privat, som offentlig sektor och vill utveckla din verksamhet.

Kursinnehåll

Vi fokuserar på hur man kan arbeta både hållbart och effektivt, genom att ha kontroll över såväl fastigheterna, som sitt eget arbete, samt hur de båda går att utveckla.

Kursen är indelad i två block, vilka båda grundar sig i hållbara lösningar och val.
Det första blocket handlar om förvaltarens förutsättningar – att förstå sitt hus, sina hyresgäster och hantera sin ekonomi. Vi tar bland annat upp: Hur fastighetens ekonomi kan förbättras genom lägre kostnader och/eller högre intäkter samt vad statusen är för mina hus. I detta ingår bland annat en överblick av hyresgästsammansättningen, hyressättning, identifiering och hantering av för höga kostnader och hur man genom att vara en aktiv beställare kan sänka kostnader.

Det andra blocket kan ses som en inspiration till att utifrån förvaltarens roll, identifiera aktiviteter som medverkar till minskad klimatpåverkan och/eller andra förbättringsförslag som ökar driftnettot för fastighetsbeståndet på ett hållbart sätt. Aktiviteterna är således avsedda att både generera en vinst till den egna organisationen och vår miljö.

Efter kursen får du som deltagare med dig:

  • En genomförd SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) som tydligt visar vilka aktiviteter som är viktiga att prioritera i ett specifikt hus, för att det ska vara långsiktigt lönsamt.
  • En mall för planering av aktiviteter som leder till uppfyllelse av hållbarhetsmål (exempelvis lägre energiförbrukning, minskat brännbart avfall, minskad vattenförbrukning).
  • Grunderna i hur man kan bedriva ett förbättringsarbete.
  • Olika tips och trix kopplat till hantverket fastighetsförvaltning.

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt bör du ha yrkeserfarenhet inom fastighetsförvaltning och därmed baskunskaper inom fastighetsekonomi, hyresjuridik och bygg- och installationsteknik.

Pris

5 700 kr per deltagare exkl. moms. I priset ingår kursdokumentation, digitalt kursintyg, lunch samt för- och eftermiddagsfika.


Kurstillfällen

Denna kurs arrangeras främst som företagsintern utbildning för ert företag.

Kontakta oss för information och offert för detta ämne.

E G Andersson Konsult AB

Kyrkogatan 16, 826 32 Söderhamn

0270-105 10

mer.info@ega.se

Org-nr 556367-3556

Besök oss på

Gå till sidans topp

top