På ega.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka "ok" så sparas ditt val till nästa besök.
ega-logga
skugga-uppe

bild

Entreprenadjuridisk workshop i anläggnings- och byggprojekt

Ny kurs!

Välkommen till entreprenaden där beställare och entreprenör precis har inlett arbetena i ett mark-, anläggnings- och byggprojekt med syftet att utveckla området Målyckan. Platsen och projektet är förvisso fiktivt, men situationerna som uppkommer är realistiska och utgår från kursledarnas erfarenhet samt entreprenadjuridiska rättsfall.

Utifrån ett problembaserat upplägg gemensamt, i grupp och enskilt, tar vi oss an vanligt förekommande frågor och problem som kan uppstå i entreprenader, och som även uppstår i projektet Målyckan.

Entreprenadjuridisk workshop i anläggnings- och byggprojekt »

AMA/MER Anläggning 20, fördjupningskurs projektering

Att skriva förfrågningsunderlag, tekniska beskrivningar och mängdförteckningar kräver goda kunskaper i AMA Anläggning, MER, AMA AF och AB.

Beställare och projektörer måste kunna hitta i AMA, förstå hur den är upplagd och ha en ingående kännedom om de regler som gäller för tekniska beskrivningar som refererar till AMA och för mängdförteckningar enligt MER. Därutöver krävs insikt och kunskap om BSAB-strukturen, innebörden av texterna och hur mätregler tillämpas.

AMA/MER Anläggning 23, fördjupningskurs projektering »

bild

bild

Vi utbildar gärna på hemmaplan

Är ni flera på företaget?

Vi arrangerar företagsinterna kurser, skräddarsydda efter era önskemål, eller ordinarie kurser direkt från vårt utbud. Vi kan även arrangera de flesta av våra kurser i det digitala klassrummet.

En kurs inom företaget är både kostnads- och tidsbesparande, ni undviker resor och övernattningar för era anställda. Man säkerställer att alla medarbetare får ta del av samma utbildning samtidig som man höjer kunskapen och kompetensen på personalen.

Kontakta oss så hjälper vi dig att ta fram den utbildning du behöver.

AMA/MER

Lär dig tillämpa AMA och MER i projekt. Under kursdagen tar vi upp exempel på konflikter under produktionstiden i olika projekt. Ser på kopplingen mellan AMA, MER och AB/ABT. Fokus på kursen ligger på produktion, mätning och ersättning.

AMA/MER Anläggning 23, fördjupningskurs produktion »

BIM  kom i gng med den digitala byggprocessen

I byggande och förvaltning hanteras stora mängder information som i allt högre grad blir digitaliserad. Samtidigt hanteras informationen ofta i "stuprör", med minskad nytta och dubbelarbete som resultat. Detta går dock att undvika genom ett genomtänkt arbetsflöde.

BIM – kom i gång med den digitala byggprocessen »

BAS-P och BAS-U, grundkurs

Enligt arbetsmiljölagen är det byggherrens skyldighet att utse en särskild BAS för att leda arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen. Från planering och projektering (BAS-P) till färdigt utförande (BAS-U). Det gäller vid alla bygg- och anläggningsarbeten inklusive fastighetsunderhåll.

BAS-P och BAS-U, grundkurs »

E G Andersson Konsult AB

Kyrkogatan 16, 826 32 Söderhamn

0270-105 10

mer.info@ega.se

Org-nr 556367-3556

Besök oss på

Gå till sidans topp

top