På ega.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka "ok" så sparas ditt val till nästa besök.
ega-logga
skugga-uppe
Hem/Kurser/Entreprenad och försäkring Skriv ut sidan

Välj län


Entreprenad och försäkring

Endagskurs

Ansvar och riskfördelning i entreprenad- och konsultavtal samt risktäckning genom försäkring.

I ingen annan bransch är frågor om ansvar, riskfördelning samt risktäckning genom försäkring så sammanflätade som i byggbranschen. Kunskap om detta samspel kan innebära stora vinster för det enskilda projektet såväl under tidiga skeden som under produktion och slutligen förvaltning. 

Vilka försäkringar ska jag välja för olika typer av projekt? Hur ska beskrivningsförfattaren tänka runt försäkringsfrågorna? Vad innebär beställarens krav på försäkring egentligen? Kan jag få ersättning för inträffade skador på entreprenaden och/eller befintlig egendom? Har jag skydd för skador som drabbar omgivningen? Hur driver man bäst regresser och återkrav som försäkringsgivare?

Kursmål

Du ska få ökade kunskaper om ansvar och riskfördelning i entreprenad-, konsult- och materialleveransavtal samt vilken risktäckning genom försäkring som du kan få genom sedvanliga entreprenadförsäkringar och de tilläggsförsäkringar som finns på marknaden.

Målgrupp

Beställare, konsulter, försäkringsansvariga, risk managers, skadereglerare och underwriters på försäkringsbolag; och alla andra aktörer som kommer i kontakt med entreprenad- och försäkringsfrågor i byggprojektens olika skeden.

Kursinnehåll

  • Genomgång av upphandlings-, entreprenad- och samverkansformer i dess betydelse för hur man bedömer ansvarsfrågor i entreprenad- och konsultprojekt.
  • Allmänna kontraktsrättsliga frågor – vad gäller utanför AB/ABT/ABK/ABM-systemet.
  • Beställarens, konsultens, entreprenörens och leverantörens ansvarsrisker under byggprojektets olika skeden.
  • Kan man kräva vem som helst i kontraktskedjan? 
  • Entreprenadförsäkringar enligt AMA AF 12 och den nya minimiomfattningen.
  • Konsultförsäkring enligt AMA AF Konsult 10 och dess basomfattning.
  • Genomgång av sedvanliga entreprenadförsäkringar och tilläggsförsäkringar.
  • Beställarens, konsultens, entreprenörens och leverantörens ansvarsbegränsningar.
  • Intressanta rättsfall och praktikfall.
  • Regresser och återkrav.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik är bra men inte avgörande.

Kursledare

Olof Johnson

Pris

6 100 kr per deltagare exkl. moms. I priset ingår kursdokumentation, häftet Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn (AB 04, ABT 06, ABK 09, m.fl), digitalt kursintyg, lunch samt för- och eftermiddagsfika.


Kurstillfällen

Denna kurs arrangeras främst som företagsintern utbildning för ert företag.

Kontakta oss för information och offert för detta ämne.

E G Andersson Konsult AB

Kyrkogatan 16, 826 32 Söderhamn

0270-105 10

mer.info@ega.se

Org-nr 556367-3556

Besök oss på

Gå till sidans topp

top