På ega.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka "ok" så sparas ditt val till nästa besök.
ega-logga
skugga-uppe
Hem/Kurser/LUF i förhållande till LOU - Skillnader och särdrag Skriv ut sidan

Välj län


LUF i förhållande till LOU - Skillnader och särdrag

Endagskurs

För dig som handlar upp byggentreprenader genom offentlig upphandling inom t.ex. områdena energi, VA och trafik.

Den offentliga upphandlingen i Sverige styrs till största delen av lagarna LOU och LUF. Kursen fokuserar på LUF som reglerar offentlig upphandling inom försörjningssektorerna, dvs. vatten, energi, transporter och posttjänster. Kursen tar särskilt upp skillnader i LUF i förhållande till LOU och innehåller ett stort mått av interaktivitet där utrymme ges för diskussioner, genomgång av exempel m.m.

Kursmål

Efter kursen har du fått kunskap om hur regelverket för försörjningssektorn är upplagt, skillnaden mot reglerna i den klassiska sektorn, de särskilda tillämpningsfrågor som rör upphandling av byggentreprenader och tekniska konsulttjänster, hur de får genomslag i praktiken och interagerar med standardavtalen på bygg- och konsultområdet.

Kursinnehåll

 • De grundläggande principerna för offentlig upphandling och deras tillämpning.
 • Bakgrunden till och syftet med särregleringen för försörjningssektorerna.
 • Upphandlingsformerna i LOU och LUF – över och under tröskelvärdena.
 • Rätten att förhandla vid offentlig upphandling och utrymmet när rätten föreligger.
 • Reglerna för ramavtal.
 • Ramarna för förfrågningsunderlagets utformning, särskilt om begreppet "eller likvärdigt".
 • Upphandlingens faser – skall-krav, reservationer, kompletteringar och orena anbud.
 • Kvalificeringskrav – skall-kraven på anbudsgivarnas kapacitet - kvalificeringssystem inom LUF.
 • Anbudsutvärderingskriterier.
 • Avbrytande av upphandling.
 • Tilldelningsbeslut, offentlighet och sekretess, överprövning och skadestånd.

Ny vägledande rättspraxis, nyligen genomförda och kommande förändringar i lagstiftningen behandlas löpande. Genomgående görs hänvisningar till de inom bygg- och konsultsektorn relevanta standardavtalen och beställarstöden (AMA). Samtliga behandlade rättsfall anknyter till bygg- och konsultsektorn.

Förkunskaper

Erfarenhet av regelverket om offentlig upphandling, men det är inget absolut krav. LUF riktar sig huvudsakligen till upphandlande enheter men kursen är även nyttig för dig som är verksam som leverantör till försörjningssektorn, antingen som konsult eller anbudsgivare.

Kursledare

Per-Ola Bergqvist
John Hane

Pris

6 100 kr per deltagare exkl. moms. I priset ingår kursdokumentation, kursintyg, lunch samt för- och eftermiddagsfika.


Kurstillfällen

Denna kurs arrangeras främst som företagsintern utbildning för ert företag.

Kontakta oss för information och offert för detta ämne.

E G Andersson Konsult AB

Kyrkogatan 16, 826 32 Söderhamn

0270-105 10

mer.info@ega.se

Org-nr 556367-3556

Besök oss på

Gå till sidans topp

top