Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Skriv ut

BAS, Byggarbetsmiljösamordnare, Grundkurs

Grundläggande tvådagarskurs

Krav på utbildad BAS

Arbetsmiljöverket kräver att den som ska jobba som byggarbetsmiljösamordnare (BAS) måste vara utbildad. BAS måste dessutom kunna styrka sin erfarenhet och kompetens.

Enligt arbetsmiljölagen är det byggherrens skyldighet att utse en särskild BAS för att leda arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen, från planering och projektering (BAS-P) till färdigt utförande (BAS-U), vid alla bygg- och anläggningsarbeten inklusive fastighetsunderhåll. Finns brister i BAS kompetens eller lämplighet kan arbetsmiljöverket återföra arbetsuppgifterna till byggherren.

Kursmål
Efter kursen vet du hur arbetsmiljöfrågor ska styras i ett byggprojekt. Du vet vilka risker som är vanliga och känner till åtgärder för att förhindra dem. Du kan göra riskanalyser och upprätta arbetsmiljöplaner.

Kursinnehåll
Kursen inleds med bakgrund och nyheter, genomgång av övergripande arbetsmiljölagstiftning och olika parters arbetsmiljöansvar (byggherrar, projektörer, entreprenörer, arbetsgivare, BAS etc.). Därefter beskrivs de uppgifter som ligger på BAS och övriga parter under planering och projektering respektive byggskedet. Kursen avslutas med diskussion kring arbetsmiljöansvar och straffrätt – vem straffas när något går fel?

Förkunskaper
Kursen vänder sig till byggherrar som i utgångsläget har det yttersta ansvaret för arbetsmiljösamordningen, samt till projektörer, projektledare, entreprenörer med flera som kommer att ha BAS-uppgifter.

Kursledare
Våra mycket erfarna kursledare har gedigen praktisk kunskap i ämnet.Certifiering
Arbetsmiljöverket rekommenderar personcertifiering som ett sätt att visa att man har utbildning, kompetens och erfarenhet.

För byggherren innebär certifiering att han enklare kan välja en kompetent person, då denne är tredjepartsbedömd. Certifiering innebär nämligen att förutom utbildning, även övrig kompetens och erfarenhet har bedömts. Av samma orsak är certifiering ett försäljningsargument för konsulten och entreprenören. Certifiering ingår ej.

Utbildning i två steg:
EGA erbjuder dig en effektiv utbildning i två steg,
Grundkurs på två dagar, där vi tar upp de avsnitt som regelverken säger att en BAS skall ha kunskap inom. Vi visar även metoder för hur du praktiskt lägger upp BAS-arbetet.
Fördjupningspaket, bestående av en lärarledd kursdag plus självstudier motsvarande 24 timmars undervisning. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om yrkesrollen BAS samt förberedelse inför en eventuell certifieringstentamen
Grundkurs + fördjupningspaket. Väljer du detta alternativ, uppfyller du Arbetsmiljöverkets önskemål om 48 timmars utbildning och deras rekommendation att utbildningen sprids ut över en längre tid.

Läs mer
För dig som jobbar som handläggare eller utförare av mindre och "enkla" projekt, kan det räcka med vår endagskurs BAS för mindre projekt.

För Arbetsmiljöverkets krav på Byggarbetsmiljösamordnare. Se AFS 1999:3 om Byggnads- och anläggningsarbete och där särskilt §6 med tillhörande kommentarer sid 5, 33-34. Observera att, förutom utbildningsintyg, förutsätter Arbetsmiljöverket att du har en relevant utbildning och erfarenhet. Arbetsmiljöverket 1999:3

Se även Utbildning av Byggarbetsmiljösamordnare från Arbetsmiljöverket

Pris och villkor för kursen

Dokument till kursen

Tipsa en vän om
BAS, Byggarbetsmiljösamordnare, Grundkurs

Kurstillfällen

Göteborg Karta till kurslokal
2017-03-29 - 2017-03-30 Anmälan
Malmö Karta till kurslokal
2017-04-05 - 2017-04-06 Anmälan
Örebro Karta till kurslokal
2017-04-05 - 2017-04-06 Anmälan
Stockholm Karta till kurslokal
2017-04-26 - 2017-04-27 Anmälan
Stockholm Karta till kurslokal
2017-05-16 - 2017-05-17 Anmälan
Stockholm  
2017-09-04 - 2017-09-05 Anmälan
Umeå  
2017-09-20 - 2017-09-21 Anmälan
Göteborg  
2017-09-26 - 2017-09-27 Anmälan
Borlänge  
2017-10-04 - 2017-10-05 Anmälan
Malmö  
2017-10-04 - 2017-10-05 Anmälan
Stockholm  
2017-10-18 - 2017-10-19 Anmälan
Jönköping  
2017-10-25 - 2017-10-26 Anmälan
Göteborg  
2017-11-15 - 2017-11-16 Anmälan
Kristianstad  
2017-11-15 - 2017-11-16 Anmälan
Stockholm  
2017-11-21 - 2017-11-22 Anmälan
Stockholm  
2017-12-13 - 2017-12-14 Anmälan
Stockholm  
2017-03-14 - 2017-03-15  

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.