Juridik

Skriv ut

Entreprenadjuridik, avtalsskrivning och granskning

Tvådagarskurs

Tydliga avtal är nyckeln till en god affär och ger trygghet för båda parter. Men hur skriver man ett tydligt avtal? Och vilka regler gäller om parterna blir oense om innehållet? För att fullt ut kunna tillämpa ett avtal måste man förstå de allmänna reglerna inom avtalsrätt.

Kursmål
Efter kursen känner du till hur otydliga avtal tolkas, vilka fällor man ska undvika i avtalsförhandlingar, vad som händer vid avtalsbrott och hur man bör organisera sitt projekt.

Kursinnehåll

  • • Hur säkrar man bevisning om avtal eller dess innehåll?
  • • Vad händer vid ena partens avtalsbrott?
  • • Ingående av avtal genom parternas agerande och/eller passivitet
  • • Vem har rätt att företräda bolag i avtalsförhandlingar? 
  • • Hur tolkar en domstol ett otydligt avtal?
  • • Hur skriver man bra avtal?
  • • Vanliga klausuler
  • • Vanligt förekommande fällor i entreprenadavtal
  • • Grunderna i den svenska avtalsrätten
  • • Praktiska övningsuppgifter i grupp

Kursen innehåller övningsuppgifter där deltagarna tränas i att skriva tydliga avtal och att granska ett avtal för att identifiera riskfyllt innehåll. I kursen ingår också seminarieövningar där deltagarna får arbeta med uppgifter som baseras på verkliga avtalstvister.

Förkunskaper
Du bör ha grundläggande kunskaper i AB 04 och ABT 06. 
 
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som skriver/förhandlar avtal (huvudsakligen entreprenadavtal men även andra avtal), är ombud under pågående entreprenad eller i övrigt kommer i kontakt med avtalsrätt.

Kursledare
Våra mycket erfarna kursledare har gedigen praktisk kunskap i ämnet.


Pris & Villkor

Tipsa en vän om
Entreprenadjuridik, avtalsskrivning och granskning

Kurstillfällen

Stockholm Karta till kurslokal
2018-04-24 - 2018-04-25 Anmälan

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.