80 000 deltagare - Nära dig, Lyhörd, Flexibla

Välkommen till EGA - Vi utbildar byggbranschen!

Frukostseminarium i Helsingborg den 12 november

Vi på EGA bjuder in alla våra kunder i och omkring Helsingborg till frukost med branschmingel Dessutom kommer du att få lyssna på: Hantering av tvister i ett lågintensivt skede med advokat Eva Westberg Persson.

Fortsätt även med Entreprenadbesiktningskursen på två dagar som börjar direkt efter frukostseminariet.

Ny kurs! Avtalsjuridik inom byggsektorn

Tydliga avtal är nyckeln till en god affär och ger trygghet för båda parter. Men hur skriver man ett tydligt avtal? Och vilka regler gäller om parterna blir oense om innehållet? För att fullt ut kunna tillämpa ett avtal måste man förstå de allmänna avtalsrättsliga reglerna. Vi har kurser i Stockholm, Luleå och Malmö.

Ny kurs! Nyheter i PBL och BBR

Mycket har hänt i PBL och BBR den senaste tiden. Uppdatera dig om de senaste omfattande nyheterna. Kursen vänder sig till tillsynsansvariga; bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer, byggherrar, projektledare, KA, tekniska konsulter och entreprenörer. Vi har kurser i Göteborg, Stockholm, Umeå och Malmö.

Fototävling avgjord

Nu är vinnarna framröstade

Läs mer >

Ny kurs! Miljöinventering enligt Miljörosen

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med miljöinventering av byggnader, t ex som underlag för ett miljöklassningsarbete eller rivning. För att utföra miljöinventeringar med verktyget Miljörosen fordras en särskild utbildning, vilket du får genom denna kurs! Kursen är även godkänd som utbildning för dig som vill certifiera dig som Miljöinventerare Fastigheter enligt CMF-krav!

Stockholm den 1-2 december.

Ny kurs! Uppdateringskurs för BAS

Uppdatera dina kunskaper för att kunna utföra BAS uppgifter i ett projekt på ett korrekt sätt. Arbetsmiljölagstiftningen förändras hela tiden och Arbetsmiljöverket rekommenderar att du uppdaterar dig ca vart femte år.

Göteborg den 26 november och Stockholm den 3 december.