80 000 deltagare - Nära dig, Lyhörd, Flexibla

Välkommen till EGA - Vi utbildar byggbranschen!

EGA på studieresa 20-24 november

Mellan den 20 och 24 november är vi på EGA på studieresa. Skicka gärna mail till oss under tiden, så hjälper vi dig, så snart vi är åter. Har du ett akut ärende ring 0270-105 10. Kontoret är bemannat till viss del eller ring Ulrika 070-339 65 88 eller Erik 070-532 84 58

Jobba hos oss!

Dela med dig - och utveckla dig med EGA.

Vi letar kontinuerligt efter kursledare till våra ämnen.

Läs mer

Ny kurs! Avtalsjuridik inom byggsektorn

Tydliga avtal är nyckeln till en god affär och ger trygghet för båda parter. Men hur skriver man ett tydligt avtal? Och vilka regler gäller om parterna blir oense om innehållet? För att fullt ut kunna tillämpa ett avtal måste man förstå de allmänna avtalsrättsliga reglerna. Vi har kurser i Stockholm, Luleå och Malmö.

Ny kurs! Innemiljö och lagkrav

Målet med kursen är att ge dig som förvaltare eller driftansvarig, kunskap om lagar och regler kring innemiljö och tips om vad du kan åtgärda själv om problem uppkommit. Du får även lära dig hur du skall agera om ett ärende trots allt hamnar hos miljökontoret.

Läs mer om kursen!

Ny kurs! Partnering

Partnering är en modell för genomförande av entreprenader som är inriktad på samverkan mellan beställare och entreprenör. Partnering strävar mot ökad effektivitet och nytänkande genom samarbete.

Välkommen till vår kurs med två erfarna kursledare.

Ny kurs! Miljöcertifiering av byggnader

Välkommen till en endagskurs kring miljömärkning och certifiering av byggnader. Kursen är framtagen i samarbete med SGBC (Sweden Green Building Council), där EGA är medlem.Vi går igenom vad de mest omtalade och använda certifieringssystemen i Sverige innebär. Miljöbyggnad, EU GreenBuilding, BREEAM, LEED samt miljömärkning enligt Svanen.

Läs mer om kursen

EGA i samarbete med C2 Projekt AB

Vi hälsar C2 projekt AB välkommen som ny samarbetspartner.

Våra kurser.

25% Jubileumsrabatt i november på kurserna nedan:

FIDIC, Malmö 27 nov

AMA AF 12, Göteborg 27 nov och Luleå 27 nov

Offentlig upphandling av byggentreprenader och tjänster, Malmö 1 dec

Gäller vid anmälan under november. Kan ej kombineras med andra rabatter.

Ny kurs! Markanvisnings- och exploateringsavtal

Du får en genomgång av vilka krav som bör och kan ställas i ett markanvisnings- eller exploateringsavtal samt regelverken som styr dessa avtal. Du får en inblick i EU-rättsliga regler om upphandling och statsstöd. Kursen informerar om kommande lagändringar. Vi kommer att hålla kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö under våren. Välkommen!.