80 000 deltagare - Nära dig, Lyhörd, Flexibla

Välkommen till EGA - Vi utbildar byggbranschen!

Ny kurs! Markanvisnings- och exploateringsavtal

Du får en genomgång av vilka krav som bör och kan ställas i ett markanvisnings- eller exploateringsavtal samt regelverken som styr dessa avtal. Du får en inblick i EU-rättsliga regler om upphandling och statsstöd. Kursen informerar om kommande lagändringar. Vi kommer att hålla kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö under våren. Välkommen!.

Frukostseminarium i Helsingborg den 12 november

Vi på EGA bjuder in alla våra kunder i och omkring Helsingborg till frukost med branschmingel Dessutom kommer du att få lyssna på: Hantering av tvister i ett lågintensivt skede med advokat Eva Westberg Persson.

Fortsätt även med Entreprenadbesiktningskursen på två dagar som börjar direkt efter frukostseminariet.

Ny kurs! Avtalsjuridik inom byggsektorn

Tydliga avtal är nyckeln till en god affär och ger trygghet för båda parter. Men hur skriver man ett tydligt avtal? Och vilka regler gäller om parterna blir oense om innehållet? För att fullt ut kunna tillämpa ett avtal måste man förstå de allmänna avtalsrättsliga reglerna. Vi har kurser i Stockholm, Luleå och Malmö.

Ny kurs! Nyheter i PBL och BBR

Mycket har hänt i PBL och BBR den senaste tiden. Uppdatera dig om de senaste omfattande nyheterna. Kursen vänder sig till tillsynsansvariga; bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer, byggherrar, projektledare, KA, tekniska konsulter och entreprenörer. Vi har kurser i Göteborg, Stockholm, Luleå, Umeå, Malmö och Visby.

25% Jubileumsrabatt i oktober på kurserna nedan:

CE-märkning av installationer i byggnader, Luleå 29 okt.

Miljörätt - grundkurs, Göteborg 11 nov.

Personlig elsäkerhet, Göteborg 17 nov.

AMA VVS & Kyl 12, Stockholm 19 nov.

Gäller vid anmälan under oktober. Kan ej kombineras med andra rabatter.