Bilmärken - Nära dig, Lyhörd, Flexibla

Välkommen till EGA - Vi utbildar byggbranschen!

Ny kurs! Entreprenad och försäkring

I ingen annan bransch är frågor om ansvar, riskfördelning samt risktäckning genom försäkring så sammanflätade som i byggbranschen. Kunskap om detta samspel kan innebära stora vinster för det enskilda projektet såväl under tidiga skeden som under produktion och slutligen förvaltning.

Läs mer om kursen!

Frukostseminarium i Helsingborg den 10 februari

Vi på EGA bjuder in alla våra kunder i och omkring Helsingborg till frukost med branschmingel Dessutom kommer du att få lyssna på värdefulla insikter från en av våra kursledare i Entreprenadjuridik: Advokat Per Vestman i ämnet: HD tolkar standardavtalen i byggsektorn. Varför kan inte branschen göra det själv?

Ny kurs! Avtalsjuridik inom byggsektorn

Tydliga avtal är nyckeln till en god affär och ger trygghet för båda parter. Men hur skriver man ett tydligt avtal? Och vilka regler gäller om parterna blir oense om innehållet? För att fullt ut kunna tillämpa ett avtal måste man förstå de allmänna avtalsrättsliga reglerna. Vi har kurser i Stockholm, Luleå och Malmö.

Ny kurs! Innemiljö och lagkrav

Målet med kursen är att ge dig som förvaltare eller driftansvarig, kunskap om lagar och regler kring innemiljö och tips om vad du kan åtgärda själv om problem uppkommit. Du får även lära dig hur du skall agera om ett ärende trots allt hamnar hos miljökontoret.

Läs mer om kursen!

Ny kurs! Miljöcertifiering av byggnader

Välkommen till en endagskurs kring miljömärkning och certifiering av byggnader. Kursen är framtagen i samarbete med SGBC (Sweden Green Building Council), där EGA är medlem.Vi går igenom vad de mest omtalade och använda certifieringssystemen i Sverige innebär. Miljöbyggnad, EU GreenBuilding, BREEAM, LEED samt miljömärkning enligt Svanen.

Läs mer om kursen

Ny kurs! Markanvisnings- och exploateringsavtal

Du får en genomgång av vilka krav som bör och kan ställas i ett markanvisnings- eller exploateringsavtal samt regelverken som styr dessa avtal. Du får en inblick i EU-rättsliga regler om upphandling och statsstöd. Kursen informerar om kommande lagändringar. Vi kommer att hålla kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö under våren. Välkommen!.

Ny kurs! Partnering

Partnering är en modell för genomförande av entreprenader som är inriktad på samverkan mellan beställare och entreprenör. Partnering strävar mot ökad effektivitet och nytänkande genom samarbete.

Välkommen till vår kurs med två erfarna kursledare.

EGA i samarbete med Wästbygg AB

Vi hälsar Wästbygg AB välkommen som ny samarbetspartner.

Våra kurser.