Bilmärken - Nära dig, Lyhörd, Flexibla

Välkommen till EGA - Vi utbildar byggbranschen!

Frukostseminarium i Uppsala den 12 maj

Vi på EGA bjuder in alla våra kunder i och omkring Uppsala till frukost med branschmingel. Dessutom kommer du att få lyssna på värdefulla insikter från advokat Sven Albinsson som kommer att prata om:

Trender inom entreprenadavtal samt vanligt förekommande fällor vid upphandling av entreprenader.

EGA i Kiruna 18-21 januari 2016

Ta chansen att se en av Sveriges största byggarbetsplats och samtidigt utöka dina kunskaper! Läs mer om

Kirunaveckan och

se PDF med info

Debattartiklar om Attefallshus och gränsvärden för bl a uran och koppar

Läs två intressanta debattartiklar. Den första handlar om överklagan om kommunen nekat startbesked för att bygga ett Attefallshus. Artikeln är skriven av Pia Pehrson och Anna Bernhardsson på Foyen Advokatfirma. Pia är även en av EGA:s kursledare.

Pia Pehson har även varit med och skrivit en debattartikel angående förslaget från Havs- och vattenmyndigheten om nya gränsvärden för bland annat uran och koppar Övriga skribenter är Pelle Stubelius och Ludvig Gustafson samtliga tre arbetar vid Foyen Advokatfirma.

Ny kurs! Meningen med BIM

Kursen förklarar konceptet BIM, hur det har utvecklats de senaste åren och var branschen är idag. Kursen fokuserar på att förklara och exemplifiera BIM ur ett nyttoperspektiv, för fastighetsägare, projektbeställare och projektledare. Målet med kursen är att få förståelse och kunskap för att kunna nå nytta genom BIM i förvaltning och projekt. Efter genomgången kurs ska deltagaren ha tillräcklig kunskap att delta i strategiskt BIM-arbete. Vårens och höstens kurser.

Ny kurs! Avtalsjuridik inom byggsektorn

Tydliga avtal är nyckeln till en god affär och ger trygghet för båda parter. Men hur skriver man ett tydligt avtal? Och vilka regler gäller om parterna blir oense om innehållet? För att fullt ut kunna tillämpa ett avtal måste man förstå de allmänna avtalsrättsliga reglerna. Vårens och höstens kurser.

Ny kurs! Beställarrollen för entreprenörer

Som entreprenör och leverantör är du också en stor beställare. Kursen fokuserar på hur du ska förhålla dig till denna roll. Du ska få ökad förståelse och insikter i beställarrollen. Du ska få med dig tankar och hjälpmedel i rollen att vara beställare.

Läs mer om kursen!

Ny kurs! Entreprenad och försäkring

I ingen annan bransch är frågor om ansvar, riskfördelning samt risktäckning genom försäkring så sammanflätade som i byggbranschen. Kunskap om detta samspel kan innebära stora vinster för det enskilda projektet såväl under tidiga skeden som under produktion och slutligen förvaltning.

Läs mer om kursen!

Ny kurs! Innemiljö och lagkrav

Målet med kursen är att ge dig som förvaltare eller driftansvarig, kunskap om lagar och regler kring innemiljö och tips om vad du kan åtgärda själv om problem uppkommit. Du får även lära dig hur du skall agera om ett ärende trots allt hamnar hos miljökontoret.

Läs mer om kursen!

Ny kurs! Miljöcertifiering av byggnader

Välkommen till en endagskurs kring miljömärkning och certifiering av byggnader. Kursen är framtagen i samarbete med SGBC (Sweden Green Building Council), där EGA är medlem.Vi går igenom vad de mest omtalade och använda certifieringssystemen i Sverige innebär. Miljöbyggnad, EU GreenBuilding, BREEAM, LEED samt miljömärkning enligt Svanen.

Läs mer om kursen

Ny kurs! Markanvisnings- och exploateringsavtal

Du får en genomgång av vilka krav som bör och kan ställas i ett markanvisnings- eller exploateringsavtal samt regelverken som styr dessa avtal. Du får en inblick i EU-rättsliga regler om upphandling och statsstöd. Kursen informerar om kommande lagändringar. Vi kommer att hålla kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö under våren. Välkommen!.

Ny kurs! Partnering

Partnering är en modell för genomförande av entreprenader som är inriktad på samverkan mellan beställare och entreprenör. Partnering strävar mot ökad effektivitet och nytänkande genom samarbete.

Välkommen till vår kurs med två erfarna kursledare.