Bilmärken - Nära dig, Lyhörd, Flexibla

Välkommen till EGA - Vi utbildar byggbranschen!

Utlandskurs!

Utlandskurs i entreprenadjuridik på Teneriffa, 20-27 november 2016.

Läs mer här!

Regler för strandskydd har blivit mer snåriga

Läs artikel skriven av Pia Pehrson och Pelle Stubelius vid Foyen Advokatfirma.

Remember the dead – Fight for the living

Den 28 april är den internationella dagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

Strävan mot säkra och trygga arbetsplatser är otroligt viktig och EGA hjälper er gärna.

BAS, Grundkurs

BAS, Fördjupningskurs

Uppdateringskurs för BAS

BAS för mindre projekt

EGA och Instalco

Vi hälsar Instalco välkommen som ny samarbetspartner.

Ny kurs! Installationssamordning

I ett byggprojekt är konstruktioner, byggnadsdelar och installationer beroende av varandra. I takt med att verksamheter blir allt mer installationstäta får installationssamordnaren, en allt viktigare roll när det gäller att skapa en effektiv byggproduktion.

Denna kurs vänder sig både till dig som har ansvaret för att samordna bygg- och installationsarbetena under produktionsfasen och till dig som är beställare.

Läs mer

Nytt ämne! Energioptimering

Sänkta energikostnader och nöjda hyresgäster är primära mål för alla långsiktiga fastighetsägare. Nyckeln till detta är att finna vägar till bättre inomhusklimat samtidigt som energiförbrukningen sänks. Detta förutsätter en optimering av fastighetens installationer och styrsystem. Kursen går igenom hur arbetet med energioptimering bör läggas upp för att åstadkomma ett önskat inomhusklimat till lägsta energikostnad.

Läs mer
Kontakta oss för offert.

EGA och Projektengagemang Projektledning AB

Vi hälsar Projektengagemang Projektledning AB välkommen som ny samarbetspartner.

Våra kurser.

LOU korrumperar konsultbranschen

Läs artikel skriven av John Hane, advokat och partner vid Foyen Advokatfirma samt en av EGA:s kursledare.

Nya regler om offentlig upphandling

Under våren 2016 förväntades nya regler om offentlig upphandling träda i kraft.

Läs mer i artikeln

Den nya upphandlingslagstiftningen försenad skriven av Per-Ola Berqqvist, advokat och partner vid Foyen Advokatfirma samt en av EGAs kursledare.

Inför förnyad KA-certifiering!

Är det fem år sedan du certifierade dig som KA? Då är det hög tid att förnya ditt KA-certifikat.

Uppdateringskurs för kontrollansvariga enl PBL. Endagskurs inklusive tentamen.

Gå kurs och tentera innan ditt certifikat löper ut.

Läs artikel om Förslag på ändringar i PBL skriven av Pia Pehson, advokat och partner vid Foyen Advokatfirma.

Tre olika LOU-kurser på programmet!

Under 2016 kan vi presentera tre olika LOU kurser: grundkurs, fortsättningskurs och en kortare nyhetskurs. Välj den LOU-kurs som passar dig.

Rabatterat pris vid samtidig anmälan till både grund- och fortsättningskursen.

Läs även intervju - Hinder för utveckling i byggbranschen?. med John Hane, advokat och partner, Foyen Advokatfirma och en av EGAs kursledare.

Tolkning av miljöbalken motverkar återvinning

Läs debattartikel: Tolkning av miljöbalken motverkar återvinning skriven av Pia Pehson, advokat och partner samt Ludvig Gustafson, biträdande jurist och Pelle Stubelius, biträdande jurist. Alla tre verksamma vid Foyen Advokatfirma. Pia är även en av EGA:s kursledare.