Bilmärken - Nära dig, Lyhörd, Flexibla

Välkommen till EGA - Vi utbildar byggbranschen!

Krav på personalliggare för byggbranschen

Läs debattartikel skriven av Per Vestman och Axel Ryning. Båda verksamma vid Foyen Advokatfirma. Per är även en av EGA:s kursledare.

EGA i Kiruna 18-21 januari 2016

Ta chansen att se en av Sveriges största byggarbetsplats och samtidigt utöka dina kunskaper! Läs mer om

Kirunaveckan och

se PDF med info

Kommunala vindkraftsvetot sätter rättssäkerheten ur spel

Läs debattartikel skriven av Pia Pehson, Pelle Stubelius och Ludvig Gustafson. Samtliga tre arbetar vid Foyen Advokatfirma. Pia är även en av EGA:s kursledare.

AMA HUS 14!

I kursen tar vi upp de grundläggande reglerna, pyramidregeln, strukturen samt sambandet mellan AMA Hus 14 gentemot AMA AF 12 och AB 04 för tekniska beskrivningar enligt AMA-modellen. Vi går även igenom viktiga nyheter som finns i AMA Hus 14.

Boka kursplats redan idag!

”Nya bullerregler sätter boendes hälsa åt sidan”

Debattartikel skriven av Pia Pehrson och Anna Bernhardsson på Foyen Advokatfirma. Pia är även en av EGA:s kursledare.

Nya bullerregler sätter boendes hälsa åt sidan.

Ny kurs! Entreprenadrätt för anläggningsbranschen

Kursen ger dig fördjupad kunskap i entreprenadrätt helt utifrån de villkor och förutsättningar som gäller för anläggningsprojekt. Målsättningen är att ge ökad förståelse för sambandet mellan standardavtalen, AMA/MER Anläggning och AMA AF. Höstens kurser.

Debattartiklar om Attefallshus och gränsvärden för bl a uran och koppar

Läs två intressanta debattartiklar. Den första handlar om överklagan om kommunen nekat startbesked för att bygga ett Attefallshus. Artikeln är skriven av Pia Pehrson och Anna Bernhardsson på Foyen Advokatfirma. Pia är även en av EGA:s kursledare.

Pia Pehson har även varit med och skrivit en debattartikel angående förslaget från Havs- och vattenmyndigheten om nya gränsvärden för bland annat uran och koppar Övriga skribenter är Pelle Stubelius och Ludvig Gustafson samtliga tre arbetar vid Foyen Advokatfirma.

Ny kurs! Meningen med BIM

Kursen förklarar konceptet BIM, hur det har utvecklats de senaste åren och var branschen är idag. Kursen fokuserar på att förklara och exemplifiera BIM ur ett nyttoperspektiv, för fastighetsägare, projektbeställare och projektledare. Målet med kursen är att få förståelse och kunskap för att kunna nå nytta genom BIM i förvaltning och projekt. Efter genomgången kurs ska deltagaren ha tillräcklig kunskap att delta i strategiskt BIM-arbete. Vårens och höstens kurser.

Ny kurs! Beställarrollen för entreprenörer

Som entreprenör och leverantör är du också en stor beställare. Kursen fokuserar på hur du ska förhålla dig till denna roll. Du ska få ökad förståelse och insikter i beställarrollen. Du ska få med dig tankar och hjälpmedel i rollen att vara beställare.

Läs mer om kursen!