80 000 deltagare - Nära dig, Lyhörd, Flexibla

Välkommen till EGA - Vi utbildar byggbranschen!

Ny kurs! Miljöinventering enligt Miljörosen

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med miljöinventering av byggnader, t ex som underlag för ett miljöklassningsarbete eller rivning. För att utföra miljöinventeringar med verktyget Miljörosen fordras en särskild utbildning, vilket du får genom denna kurs! Kursen är även godkänd som utbildning för dig som vill certifiera dig som Miljöinventerare Fastigheter enligt CMF-krav!

Stockholm den 1-2 december.

Frukostseminarium i Östersund den 23 oktober

EGA bjuder in alla våra kunder i och omkring Östersund till frukost med branschmingel och värdefulla insikter från en av våra kursledare i Entreprenadjuridik. Gå även Fortsättningskursen i entreprenadjuridik som börjar direkt efter frukostseminariet.

Ny kurs! Uppdateringskurs för BAS

Uppdatera dina kunskaper för att kunna utföra BAS uppgifter i ett projekt på ett korrekt sätt. Arbetsmiljölagstiftningen förändras hela tiden och Arbetsmiljöverket rekommenderar att du uppdaterar dig ca vart femte år.

Göteborg den 26 november och Stockholm den 3 december.