Bilmärken - Nära dig, Lyhörd, Flexibla

Välkommen till EGA - Vi utbildar byggbranschen!

Utlandskurs!

Utlandskurs i entreprenadjuridik på Teneriffa, 20-27 november 2016.

Läs mer här!

Inför förnyad KA-certifiering!

Är det fem år sedan du certifierade dig som KA? Då är det hög tid att förnya ditt KA-certifikat.

Uppdateringskurs för kontrollansvariga enl PBL. Endagskurs inklusive tentamen.

Gå kurs och tentera innan ditt certifikat löper ut.

Läs artikel om Förslag på ändringar i PBL skriven av Pia Pehson, advokat och partner vid Foyen Advokatfirma.

Tre olika LOU-kurser på programmet!

Under 2016 kan vi presentera tre olika LOU kurser: grundkurs, fortsättningskurs och en kortare nyhetskurs. Välj den LOU-kurs som passar dig.

Rabatterat pris vid samtidig anmälan till både grund- och fortsättningskursen.

Läs även intervju - Hinder för utveckling i byggbranschen?. med John Hane, advokat och partner, Foyen Advokatfirma och en av EGAs kursledare.

Tolkning av miljöbalken motverkar återvinning

Läs debattartikel: Tolkning av miljöbalken motverkar återvinning skriven av Pia Pehson, advokat och partner samt Ludvig Gustafson, biträdande jurist och Pelle Stubelius, biträdande jurist. Alla tre verksamma vid Foyen Advokatfirma. Pia är även en av EGA:s kursledare.

Passiv beställare fick betala sent utställd faktura

Preskriptionstiden för entreprenörens fordringar för annat än kontraktsarbete och mervärdesskatt, vilket i de flesta fall innebär fordringar avseende ÄTA-arbete, är enligt AB 04 och ABT 06 sex månader från entreprenadens godkännande.

Lär dig mer om detta och andra fällor och fel i våra kurser i AB 04 och ABT 06

Läs hela artikeln som vår kursledare Advokat Marcus Eidem har skrivit.

Rättslig ändring riskerar att försena byggen

Läs debattartikel skriven av Pia Pehson, advokat och partner och Anna Bernhardsson, jur kand. Båda verksamma vid Foyen Advokatfirma. Pia är även en av EGA:s kursledare.

Robustare spelregler behövs i byggbranschen för 2020-talet

Läs artikel skriven av John Hane, advokat och partner vid Foyen Advokatfirma samt en av EGA:s kursledare.