Bygg och installation

Skriv ut

Svensk standard för elinstallationer

Utgåva 3, endagskurs

”Elinstallationsreglerna” SS 436 40 00 utgåva 3, utgör tillsammans med föreskriften ”Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda” ELSÄK-FS 2008:1 det regelverk som alla elfackmän ska känna till. 

I standarden anges en rad tekniska fordringar och rekommendationer på hur en elinstallation skall vara utförd för att anses vara säker för person, husdjur och egendom, vilket föreskriften kräver.

Kursmål
I kursen får du kunskap om innehåll och tillämpning av starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2008:1 samt en systematisk genomgång av utgåva 3 av SS 436 40 00, ”Elinstallationsreglerna”.

Kursinnehåll
Genomgång och uppdatering av de viktigaste förändringarna i standarden SS 436 40 00 utg.3 samt tillämpning av standardens textinnehåll.
 • • Ändamål och grundläggande principer
 • • Definitioner
 • • Allmänna förutsättningar
 • • Skyddsåtgärder
 • • Val av materiel och dimensionering
 • • Kontroll
 • • Speciella anläggningar 
Förkunskaper
Kursen passar dig som skall kunna regelverket och har erfarenhet av elinstallationer. Du får goda kunskaper om tekniska krav på elinstallationer och hur de ska tillämpas enligt svensk standard. Ta med egna exemplar av standarden SS 436 40 00 utg. 3 alternativt SEK HB 444.

Kursledare
Våra mycket erfarna kursledare har gedigen praktisk kunskap i ämnet.

Pris och villkor för kursenDagsprogram för kursen
Inledning med presentation av målsättning med utbildningen.

Översiktlig genomgång av gällande ellagstiftnings uppbyggnad och bakgrunden till förändringarna i föreskrifter och svensk standard.

Föreskrifter
Genomgång av ”ELSÄK-FS 2008:1” med avseende på vad god säkerhetsteknisk praxis är, vilka grundläggande säkerhetskrav som ställs på en elinstallation, specifika krav för lågspänningsinstallationer och hur man skall förfara med äldre anläggningar vid komplettering mm.

Svensk standard SS 436 40 00, Elinstallationsreglerna utg. 3, 2017
Genomgång och uppdatering av förändringarna i standarden SS 436 40 00 utgåva 3 jämfört med tidigare utgåva 1. Förändrade avsnitt i standarden av större betydelse, bland annat:
 • • Ett stort antal redaktionella ändringar för att öka läsförståelsen 
 • • Klarläggande av fordringar för skyddsutjämning. Del 411
 • • Nytt avsnitt om matning för laddning av elfordon Del 714
 • • Reviderat avsnitt om solcellsanläggningar. Del 712
 • • Nytt avsnitt om elinstallationer i medicinskt använda rum. Del 710
Del 1 Ändamål och grundläggande principer
Del 2 Definitioner
Del 3 Allmänna förutsättningar
Del 4 Skyddsåtgärder
Del 5 Val av materiel och dimensionering
Del 6 Kontroll
Del 7 Speciella anläggningar

De genomförda förändringarna belyses samt konsekvenserna de får för svensk installationspraxis behandlas under kursdagen.

Sammanfattning och avslutande diskussion.

Tipsa en vän om
Svensk standard för elinstallationer

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.