Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Skriv ut

Kontrollansvar i praktiken

Endagskurs

Kursmål
Kursen ger dig som KA praktisk vägledning och metodträning i din yrkesroll. Vi diskuterar hur kontakter med myndigheter, byggherrar, brukare samt projektörer och entreprenörer bör hanteras för att säkerställa kontroll och kvalitetssäkring.

Kursinnehåll
I kursen utgår vi ifrån checklistor och mallar (som tillhandahålls digitalt) samt etablerade arbetssätt som KA utifrån erfarenheter som blev utgångspunkten för lagens krav på KA, och kursledarens fortlöpande erfarenheter som KA.

Vi arbetar med tre olika projektexempel:
• småhus
• medelstort industriprojekt
• stort kontorsprojekt

Vi kommer även att ta upp bland annat:
• KA:s roll och ansvar utifrån lagen och lagens förarbeten, resursbedömning
• Kvalificerad byggherre
• Praktisk projektplanering
• Tidiga informella samråd, BN:s serviceskyldighet, myndighetskontakter
• Kontrollplanering, kontrollplan enligt PBL
• Kontrollorganisering, särskilt sakkunniga
• Granskning av projektering, konstruktionsgenomgång, riskanalys enligt AML/MB/PBL
• Lov/anmälan, arbetstagarintyg, arbetsmiljöplan, arbetsplatsdisposition
• Tekniskt samråd, utredning alternativa energislag, energiberäkning
• Program projektrevisioner
• Startbesked
• Entreprenadkontroller
• Arbetsplatsbesök byggnadsnämnden
• Noteringar från byggplatsbesök
• Slututlåtande
• Slutsamråd
• Slutbesked

Förkunskaper
Kursdeltagaren bör ha deltagit i grund- eller uppdateringskurs för KA.

Kursledare
Per Cassel är huvudlärare för EGA:s kurser för kontrollansvariga. Per är även författare till bl.a följande handböckerböcker för KA:
• ”Kvalitetsplan med utgångspunkt från ISO 9001 -handbok för kvalitetsansvariga” Byggtjänst 1995 utgåva 1 och utgåva 2 1996
• ”Kontrollplan enligt PBL – handbok för kvalitetsansvariga” Byggtjänst 1996 utgåva 1 och utgåva 2 1999
• ”Projektplan - för ett hållbart byggande” Byggtjänst förlag 2008

Pris och villkor för kursen

Tipsa en vän om
Kontrollansvar i praktiken

Kurstillfällen

Kursen arrangeras främst internt på företag. Klicka på länken nedan om du önskar offert.

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.