Kurser i VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Juridik
Entreprenadjuridik, grundkurs
Göteborg 2017-12-05 Anmälan
Göteborg 2018-01-17 Anmälan
Göteborg 2018-04-12 Anmälan
Entreprenadjuridik, fortsättningskurs
Göteborg 2018-01-30 Anmälan
Göteborg 2018-04-19 Anmälan
Göteborg 2017-10-24  
Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs
Göteborg 2018-02-06 - 2018-02-07 Anmälan
Göteborg 2018-05-22 - 2018-05-23 Anmälan
Entreprenadjuridik i Skottland
Pitlochry 2017-08-31 - 2017-09-03  
Entreprenadjuridik, praktisk fördjupningskurs
Göteborg 2018-02-21 - 2018-02-22 Anmälan
Entreprenadbesiktning
Göteborg 2018-03-13 - 2018-03-14 Anmälan
ABK 09
Göteborg 2018-02-20 Anmälan
Göteborg 2017-11-15  
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, grundkurs
Göteborg 2018-04-10 Anmälan
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, fortsättningskurs
Göteborg 2018-04-11 Anmälan
AMA AF 12
Göteborg 2017-11-20 Anmälan
Göteborg 2018-03-20 Anmälan
Partnering
Göteborg 2018-02-20 Anmälan
Väg och mark
AMA Anläggning 17
Göteborg 2017-12-07 Anmälan
Göteborg 2018-02-27 Anmälan
Beskrivningsteknik, Anläggning
Göteborg 2018-02-21 - 2018-02-22 Anmälan
MER Anläggning 17
Göteborg 2017-12-08 Anmälan
Göteborg 2018-02-28 Anmälan
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Kontrollansvarig enligt PBL, grundkurs
Göteborg, med tenta dag 4 2018-03-06 - 2018-03-07
2018-03-13 - 2018-03-14
Anmälan
Kontrollansvarig enligt PBL, uppdateringskurs
Göteborg 2018-03-27 Anmälan
Göteborg 2017-11-16  
BAS - Byggarbetsmiljösamordnare, grundkurs
Göteborg 2018-02-21 - 2018-02-22 Anmälan
Göteborg 2018-04-25 - 2018-04-26 Anmälan
Göteborg 2017-11-15 - 2017-11-16  
BAS - Byggarbetsmiljösamordnare, fördjupningskurs
Göteborg 2018-03-15 Anmälan
BAS - Byggarbetsmiljösamordnare, uppdateringskurs
Göteborg 2017-12-05 Anmälan
Göteborg 2018-03-14 Anmälan
Projekt och organisation
Projektledning i produktionsskedet
Göteborg 2017-09-26 - 2017-09-27  
Bygg och installation
Beskrivningsteknik, Hus
Göteborg 2018-03-22 Anmälan
Aff - Avtal för fastighetsförvaltning, grundkurs
Göteborg 2018-04-10 - 2018-04-11 Anmälan
Säker Vatteninstallation
Göteborg 2018-01-24 Anmälan
Göteborg 2018-04-12 Anmälan
Skövde 2017-10-26  
Regler och normer för VVS-auktorisation
Göteborg 2018-04-13 Anmälan
AMA VVS & Kyl 16
Göteborg 2018-02-08 Anmälan
Svensk standard för elinstallationer
Göteborg 2018-02-27 Anmälan
CE-märkning av installationer i byggnader
Göteborg 2018-02-06 Anmälan
Göteborg 2017-09-28  
ESA 14, grundkurs
Göteborg 2018-03-22 Anmälan