Kurser i HALLANDS LÄN
Juridik
Entreprenadjuridik, grundkurs
Halmstad 2018-03-01 Anmälan
Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs
Halmstad 2017-11-22 - 2017-11-23 Anmälan
Entreprenadjuridik i Skottland
Pitlochry 2017-08-31 - 2017-09-03  
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Bygglovshantering och PBL
Halmstad 2017-11-14