Kurser i STOCKHOLMS LÄN
Seminarium
EGA-dagen
Stockholm 2017-05-18  
Juridik
Entreprenadjuridik, grundkurs
Stockholm 2017-12-12 Anmälan
Stockholm 2018-01-18 Anmälan
Stockholm 2018-04-17 Anmälan
Stockholm 2018-05-22 Anmälan
Stockholm 2017-10-25  
Stockholm 2017-11-07  
Entreprenadjuridik, fortsättningskurs
Stockholm 2017-11-28 Anmälan
Stockholm 2018-02-01 Anmälan
Stockholm 2018-04-11 Anmälan
Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs
Stockholm 2017-11-21 - 2017-11-22 Fullbokad -
Önska nytt kurstillfälle
Stockholm 2017-12-18 - 2017-12-19 Anmälan
Stockholm 2018-01-24 - 2018-01-25 Anmälan
Stockholm 2018-02-14 - 2018-02-15 Anmälan
Stockholm 2018-03-14 - 2018-03-15 Anmälan
Stockholm 2018-05-29 - 2018-05-30 Anmälan
Entreprenadjuridik i Skottland
Pitlochry 2017-08-31 - 2017-09-03  
Nya Dataskyddsförordningen
Stockholm, eftermiddag 2018-04-18 Anmälan
Stockholm, eftermiddag 2017-10-10  
Entreprenadjuridik, praktisk fördjupningskurs
Stockholm 2018-02-13 - 2018-02-14 Anmälan
Entreprenadbesiktning
Stockholm 2018-02-06 - 2018-02-07 Anmälan
Stockholm 2018-04-25 - 2018-04-26 Anmälan
Certifierad entreprenadbesiktningsman, tentamen
Stockholm 2017-12-11 Anmälan
Stockholm 2018-06-04 Anmälan
ABK 09
Stockholm 2018-02-08 Anmälan
Stockholm 2018-04-18 Anmälan
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, grundkurs
Stockholm 2017-12-06 Anmälan
Stockholm 2018-03-06 Anmälan
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, fortsättningskurs
Stockholm 2017-12-07 Anmälan
Stockholm 2018-05-03 Anmälan
AMA AF 12
Stockholm 2017-12-14 Anmälan
Stockholm 2018-03-13 Anmälan
Stockholm 2018-05-24 Anmälan
FIDIC
Stockholm 2017-11-28 Anmälan
Avtalsjuridik inom samhällsbyggnadssektorn
Stockholm 2018-04-24 - 2018-04-25 Anmälan
Entreprenadrätt för anläggningsbranschen
Stockholm 2018-03-08 Anmälan
Markanvisnings- och exploateringsavtal
Stockholm 2017-11-23 Anmälan
Partnering
Stockholm 2018-02-08 Anmälan
Stockholm 2018-05-29 Anmälan
Väg och mark
AMA Anläggning 17
Stockholm 2018-02-07 Anmälan
Stockholm 2018-04-18 Anmälan
Stockholm 2017-11-14  
Beskrivningsteknik, Anläggning
Stockholm 2018-05-23 - 2018-05-24 Anmälan
Stockholm 2017-10-02 - 2017-10-03  
MER Anläggning 17
Stockholm 2018-02-08 Anmälan
Stockholm 2018-04-19 Anmälan
Stockholm 2017-11-15  
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Kontrollansvarig enligt PBL, grundkurs
Stockholm 2017-11-22 - 2017-11-23
2017-11-29 - 2017-11-30
Anmälan
Stockholm 2018-02-06 - 2018-02-07
2018-02-13 - 2018-02-14
Anmälan
Stockholm 2018-05-16 - 2018-05-17
2018-05-23 - 2018-05-24
Anmälan
Kontrollansvarig enligt PBL, uppdateringskurs
Stockholm 2017-12-07 Anmälan
Stockholm 2018-03-22 Anmälan
BAS - Byggarbetsmiljösamordnare, grundkurs
Stockholm 2017-11-21 - 2017-11-22 Anmälan
Stockholm 2017-12-13 - 2017-12-14 Anmälan
Stockholm 2018-01-23 - 2018-01-24 Anmälan
Stockholm 2018-02-15 - 2018-02-16 Anmälan
Stockholm 2018-03-20 - 2018-03-21 Anmälan
Stockholm 2018-05-17 - 2018-05-18 Anmälan
BAS - Byggarbetsmiljösamordnare, fördjupningskurs
Stockholm 2017-12-05 Anmälan
Stockholm 2018-04-26 Anmälan
BAS - Byggarbetsmiljösamordnare, uppdateringskurs
Stockholm 2018-05-03 Anmälan
Stockholm 2017-10-24  
BAS - Byggarbetsmiljösamordnare, tentamen
Stockholm 2017-12-11 Anmälan
Stockholm 2018-06-04 Anmälan
Projekt och organisation
Ledarskap som lönar sig
Stockholm 2018-04-18 - 2018-04-19 Anmälan
Stockholm 2017-10-17 - 2017-10-18  
Att planera och styra projekt
Stockholm 2017-11-15 - 2017-11-16  
Projekteringsledning
Stockholm 2017-11-22 - 2017-11-23 Fullbokad -
Önska nytt kurstillfälle
Stockholm 2017-09-06 - 2017-09-07  
Bygg och installation
Beskrivningsteknik, Hus
Stockholm 2018-04-19 Anmälan
Stockholm 2017-11-16  
Aff - Avtal för fastighetsförvaltning, grundkurs
Stockholm 2017-12-06 - 2017-12-07 Anmälan
Stockholm 2018-05-07 - 2018-05-08 Anmälan
Säker Vatteninstallation
Stockholm 2017-12-07 Anmälan
Stockholm 2018-01-25 Anmälan
Stockholm 2018-03-07 Anmälan
Stockholm 2017-10-26  
Regler och normer för VVS-auktorisation
Stockholm 2017-12-12 Anmälan
Stockholm 2018-03-21 Anmälan
AMA VVS & Kyl 16
Stockholm 2018-04-17 Anmälan
Stockholm 2017-11-08  
AMA EL 16
Stockholm 2017-12-05 Anmälan
Stockholm 2018-04-10 Anmälan
Svensk standard för elinstallationer
Stockholm 2018-03-07 Anmälan
Personlig elsäkerhet
Stockholm 2018-03-22 Anmälan
CE-märkning av installationer i byggnader
Stockholm 2018-04-10 Anmälan
ESA 14, grundkurs
Stockholm 2018-03-08 Anmälan