Pia PehrsonPia Pehrson arbetar som advokat och är specialiserad på miljöjuridik.
Hon har särskild erfarenhet av omfattande tillståndsprocesser och avtalsförhandlingar för energi- och industrianläggningar respektive infrastrukturprojekt. Hon arbetar även med bygglov, detaljplaner, fastighetsbildning, kulturminnen och tvångsåtkomst till mark.

Tillbaka