Olof Johnson

Olof är entreprenadjurist. Han har under många år biträtt beställare, konsulter och entreprenörer med rådgivning och tvistelösning i entreprenad- och konsultjuridiska frågor.
Olof har särskild erfarenhet från skadestånds- och försäkringsjuridikens område eftersom han tidigare varit verksam som försäkringsjurist. Olof är ledamot i Byggandets Kontraktskommitté och satt i den arbetsgrupp som tog fram ABK 09.

Tillbaka