Andreas Lundqvist

Andreas Lundqvist är advokat och arbetar huvudsakligen med entreprenad- och konsulträtt samt tvistelösning. Han biträder både beställare och entreprenörer samt konsulter vid såväl granskning som upprättande av avtalshandlingar. Han företräder vidare regelbundet beställare, entreprenörer och konsulter vid såväl skiljeförfaranden som domstolsprocesser.

Tillbaka