Martin Eriksson

Martin Eriksson är utbildad civilingenjör inom System i Teknik och Samhälle och arbetar som konsult med projektledning och projektplanering. Han har en bred erfarenhet från olika typer av projekt inom bygg och infrastruktur där han har haft olika roller såsom operativ projektledare, projektstöd och tidplanerare. Martin har varit kursledare och lärare för projektledningskurser mot YH-utbildningar och företag. Han lägger stor vikt vid prestigelöshet, öppen kommunikation och att blanda en seriös inställning med att alltid ha roligt.

Tillbaka