Lilian Axenstedt

Lilian har en bas som ingenjör elektroteknik, kompletterat med skyddsingenjörsutbildningen 1985 i Solna, Civilingenjörsutbildning Chalmers 2001 och pedagogisk utbildning 2003. Hon har arbetat i flera olika roller inom förvaltning, verksamhetsutveckling, kvalitet, säkerhet och miljö inom både privat och offentligt näringsliv. Lilian är auktoriserad besiktningsingenjör i EN och behörig elinstallatör (AB).

Tillbaka