Evangelia Mitilinou

Evangelia är utbildad ingenjör, KMA-ledare och Personcertifierad BAS-P och har de senaste 6 åren arbetat framförallt med arbetsmiljöfrågor inom byggnads- och anläggningsbranschen. Hon har gedigen erfarenhet av att arbeta som Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P och BAS-U) samt arbetsmiljösamordnare framförallt inom större multidisciplinära infrastrukturprojekt. Evangelia har även erfarenhet av utredningar och revisioner, systematiskt arbetsmiljöarbete, införande och utveckling av ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö, miljöfarlig verksamhet, riskanalyser och miljö- och arbetsmiljöjuridik. Hon är även en erfaren och uppskattad kursledare inom ämnesområdet arbetsmiljö.

Tillbaka