Lena Pettersson

Lena är civilingenjör inom Samhällsbyggnad med mångårig erfarenhet av projektledning inom byggandets alla skeden. Hon har erfarenhet av bygg, projekt- och projekteringsledning inom olika typer av byggprojekt, från förskolor till överdäckningsprojekt. Lena har under de senaste åren främst haft projekt åt offentliga beställare inom stad och landsting med allt från detaljplaneprojektering till upphandling, produktionsstyrning och slutbesiktning av entreprenader.

Lena har även arbetat som lärare på KTHs 3-åriga ingenjörs och yrkestekniska byggprogram under åtta år.

Tillbaka