Johanna Löf

Johannas specialistområde är mark- och fastighetsrelaterade miljöfrågor med särskild inriktning mot inomhusmiljö samt miljö- och rivningsinventeringar. Johanna har många års erfarenhet av miljöfrågor ur olika aspekter; som myndighetsperson, ombudsman för Astma- och Allergiförbundet samt under de senaste åren som konsult. Johanna har även erfarenhet av att stötta företag i deras verksamhetsstyrning av miljö- och arbetsmiljöfrågor. Johanna har god kunskap kring miljölagstiftning och myndighetsutövning.

Tillbaka