Josefin Bonnevier

Josefin Bonnevier är utbildad civilingenjör (väg och vatten) med många års erfarenhet av planering och uppföljning inom verksamheter av olika slag, dels operativt i projekt dels övergripande genom portföljstyrning. Hon har även vana av verksamhetsutveckling, tex processkartläggningar, rutinbeskrivningar och implementeringsarbete kopplat till projektmodeller och styrningsfrågor. Josefin har kunskap och erfarenhet inom ledarskap och upplevelsebaserad inlärning samt vana att agera som moderator och facilitator.

Tillbaka