Hampus Ek

Hampus Ek är advokat och specialist inom området offentlig upphandling. Han har stor erfarenhet av att företräda både beställare och entreprenörer/leverantörer i tvister om offentlig upphandling vilket innefattar såväl överprövnings- som skadeståndsprocesser samt att han i sin vardag bistår beställare med att upprätta förfrågningsunderlag, beslut och andra dokument med koppling till upphandlingslagarna.

Tillbaka