Peter Dyer

Peter Dyer har mångårig erfarenhet som rådgivare vid företagstransaktioner. Peter biträder också bolag och organisationer inom internationell entreprenadrätt och IT-rätt samt anlitas regelbundet som ombud i domstolsprocesser och skiljeförfaranden.


Tillbaka