Jens Hector

Jens Hector, arbetar med organisationsutveckling genom individutveckling med inriktning på sälj och service. Han har stor erfarenhet av teknikbaserad försäljning och service då han idag har uppdrag i en rad olika branscher exempelvis: bank och finans, dagligvaruhandel, industri och teknik, IT, hälsovård, bygg, teknisk konsultation m.m.Tillbaka