Lisa  Dahlstedt

Lisa Dahlstedt är civilingenjör med erfarenhet från byggbranschen inom projektledning, byggledning och kvalitetsansvar. Lisa är engagerad i branschfrågor som rör bygglagstiftning, byggprocessen och byggteknik.

Tillbaka