Patrik Holmquist

Patrik är VVS-ingenjör och har lång erfarenhet från konsultbranschen där han varit verksam sedan 1985. Han har lång erfarenhet när det gäller upprättande av beskrivningar för VVS-installationer.

Tillbaka