Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Skriv ut

PBL - med fokus på byggstyrning

Endagskurs

Kursmål
Deltagarna får vägledning kring regler, roller och ansvar enligt nuvarande plan- och bygglagen (2010:900).

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig med branscherfarenhet. 

Kursinnehåll
• Byggnad
• Annan anläggning
• Ombyggnad
• Underhåll/ändring
• Riktvärden trafikbuller
• Exploateringsavtal
• Omgivningsbuller
• Utökat förfarande, standardförfarande, begränsat standardförfarande, planeringsbesked
• Detaljplanekravet
• Delegation av antagande av plan
• Lovplikt, utökad/minskad lovplikt, anmälningsplikt
• Liten avvikelse mot detaljplan, ”stor” avvikelse mot detaljplan
• Villkor för bygglov
• Överklagande, förvaltningsbesvär, laglighetsprövning
• KA:s roll och självständighet
• Krav på kontrollplan
•Tekniskt samråd
• Startbesked
• Arbetsplatsbesök
• Anvisningar för slutverifiering
• Slutsamråd, interimistiska slutbesked, slutliga slutbesked

Förkunskaper
Inga förkunskaper om PBL behövs.

För dig som är särskilt intresserad av planfrågor se kursen PBL – med fokus på plan- och miljöfrågor

Tipsa en vän om
PBL - med fokus på byggstyrning

Kurstillfällen

Stockholm  
2018-05-29 Anmälan

Önska offert på företagsintern utbildning eller ny kurs

För offert på företagsintern utbildning, fyll i formuläret

Saknar du en kurs på din ort? Lämna en intresseanmälan Denna anmälan är EJ bindande.