Sponsring

Sponsring är en del i EGA:s satsning för att stärka varumärket och öka kännedomen om vår verksamhet. Vi tycker att idrott, kultur och samhällsansvar är områden som lämpar sig väl för sponsring.