Kurssamarbete

Vi har idag samarbetsavtal kring utbildning med såväl föreningar och branschorganisationer, som med kommuner och företag.

Samarbetspartners

Academic Work
Bergab
Benders Byggsystem AB
Bengt Johanssons Rör AB
Byggherrarna
BYLERO Byggledare i Roslagen AB
Caverion Sverige AB
CSK Projekt AB
Comfort AB
EMIL, Energi & Miljötekniska föreningen, Åland
Energi- och Miljötekniska Föreningen
Erfator Projektledning
Exact
FORSEN PROJEKT AB
Frank Projektpartner AB
Företagsutbildarna
Grontmij AB
Instalco
Midroc
MKS Projekt AB
Norconsult AB
Plåt & Ventföretagen
Projektengagemang Sverige AB
Ramböll Sverige AB
Riksbyggen
Rockstore Engineering AB
Rowida AB
Sandå Sverige AB
SBR - Svenska Byggingenjörers Riksförbund
Serneke Group AB
Siemens AB
SPT Association
Svenska Mätcenter AB
Svenska Solskyddsförbundet
Stanley Security Sverige AB
Structorföretagen
SWECO AB
TIBI Stockholm AB
Trafikverket ICT
Tyréns AB
Veidekke
Installatörsföretagen
WSP Sverige AB
Wästbygg AB
ÅF

Kontakta oss för samarbetsavtal

Kontakta oss gärna för att diskutera förutsättningarna för ett eventuellt avtal kring utbildning.