Kurser i SKÅNE LÄN
Juridik
Entreprenadjuridik, grundkurs
Malmö 2017-12-14 Anmälan
Malmö 2018-01-23 Anmälan
Malmö 2018-04-19 Anmälan
Entreprenadjuridik, fortsättningskurs
Malmö 2018-02-08 Anmälan
Malmö 2018-04-26 Anmälan
Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs
Malmö 2018-01-30 - 2018-01-31 Anmälan
Malmö 2018-05-16 - 2018-05-17 Anmälan
Entreprenadjuridik i Skottland
Pitlochry 2017-08-31 - 2017-09-03  
Entreprenadbesiktning
Malmö 2018-03-21 - 2018-03-22 Anmälan
Malmö 2017-10-24 - 2017-10-25  
ABK 09
Malmö 2018-03-20 Anmälan
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, grundkurs
Malmö 2018-02-01 Anmälan
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, nyhetskurs
Helsingborg, eftermiddag 2017-10-19  
AMA AF 12
Malmö 2018-02-28 Anmälan
FIDIC
Malmö 2018-04-24 Anmälan
Partnering
Malmö 2018-03-13 Anmälan
Väg och mark
AMA Anläggning 17
Malmö 2018-02-05 Anmälan
MER Anläggning 17
Malmö 2018-02-06 Anmälan
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Kontrollansvarig enligt PBL, grundkurs
Malmö, med tenta dag 4 2018-04-17 - 2018-04-18
2018-04-24 - 2018-04-25
Anmälan
Malmö, med tenta dag 4 2017-11-14 - 2017-11-15
2017-11-21 - 2017-11-22
 
Kontrollansvarig enligt PBL, uppdateringskurs
Malmö 2018-04-26 Anmälan
BAS - Byggarbetsmiljösamordnare, grundkurs
Malmö 2018-02-14 - 2018-02-15 Anmälan
BAS - Byggarbetsmiljösamordnare, fördjupningskurs
Malmö 2018-04-12 Anmälan
BAS - Byggarbetsmiljösamordnare, uppdateringskurs
Malmö 2017-10-26  
Bygg och installation
Säker Vatteninstallation
Malmö 2017-12-07 Anmälan
Malmö 2018-02-06 Anmälan
Malmö 2018-04-24 Anmälan
Malmö 2017-11-09  
Regler och normer för VVS-auktorisation
Malmö 2018-04-25 Anmälan
AMA VVS & Kyl 16
Malmö 2017-11-23 Anmälan
AMA EL 16
Malmö 2017-11-16  
Personlig elsäkerhet
Malmö 2017-11-15  
CE-märkning av installationer i byggnader
Malmö 2018-03-01 Anmälan
Malmö 2017-10-26  
ESA 14, grundkurs
Malmö 2017-09-29