Kurser i UPPSALA LÄN
Juridik
Entreprenadjuridik, grundkurs
Uppsala 2018-03-20 Anmälan
Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs
Uppsala 2017-11-15 - 2017-11-16  
Entreprenadjuridik i Skottland
Pitlochry 2017-08-31 - 2017-09-03  
Entreprenadbesiktning
Uppsala 2017-11-29 - 2017-11-30 Anmälan
ABK 09
Uppsala 2017-11-21 Anmälan
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, grundkurs
Uppsala 2018-05-15 Anmälan
AMA AF 12
Uppsala 2018-04-25 Anmälan
Partnering
Uppsala 2017-11-08  
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Kontrollansvarig enligt PBL, uppdateringskurs
Uppsala 2018-02-15 Anmälan
Bygglovshantering och PBL
Uppsala 2018-03-22 Anmälan
BAS - Byggarbetsmiljösamordnare, grundkurs
Uppsala 2018-04-11 - 2018-04-12 Anmälan