Kurser i VÄSTERBOTTENS LÄN
Juridik
Entreprenadjuridik, grundkurs
Umeå 2018-02-15 Anmälan
Entreprenadjuridik, fortsättningskurs
Umeå 2017-11-21 Fullbokad -
Önska nytt kurstillfälle
Entreprenadjuridik i Skottland
Pitlochry 2017-08-31 - 2017-09-03  
Nya Dataskyddsförordningen
Umeå, eftermiddag 2018-03-20 Anmälan
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, grundkurs
Umeå 2018-03-13 Anmälan
Partnering
Skellefteå 2017-10-24  
Väg och mark
AMA Anläggning 17
Skellefteå 2018-03-21 Anmälan
MER Anläggning 17
Skellefteå 2018-03-22 Anmälan
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Kontrollansvarig enligt PBL, uppdateringskurs
Skellefteå 2017-11-28 Anmälan
Bygglovshantering och PBL
Umeå 2018-04-17 Anmälan
BAS - Byggarbetsmiljösamordnare, grundkurs
Umeå 2017-11-28 - 2017-11-29 Anmälan
BAS - Byggarbetsmiljösamordnare, fördjupningskurs
Umeå 2017-11-30 Anmälan
BAS - Byggarbetsmiljösamordnare, uppdateringskurs
Umeå 2018-04-19 Anmälan