Kurser i VÄSTERBOTTENS LÄN
Juridik
Entreprenadjuridik, grundkurs
Umeå 2018-02-15 Anmälan
Entreprenadjuridik, fortsättningskurs
Umeå 2018-03-22 Anmälan
Nya Dataskyddsförordningen
Umeå, eftermiddag 2018-03-20 Anmälan
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, grundkurs
Umeå 2018-03-13 Anmälan
Väg och mark
AMA Anläggning 17
Skellefteå 2018-03-21 Anmälan
MER Anläggning 17
Skellefteå 2018-03-22 Anmälan
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Bygglovshantering och PBL
Umeå 2018-04-17 Anmälan
BAS-P och BAS-U, grundkurs
Umeå 2017-11-28 - 2017-11-29  
BAS-P och BAS-U, uppdateringskurs
Umeå 2018-04-19 Anmälan
Bygg och installation
Säker Vatteninstallation
Umeå 2018-02-22 Anmälan