Per Vestman

Per Vestman är advokat och har sedan 2003 arbetat med entreprenadrätt. Han har stor erfarenhet av frågor kring upphandling, genomförande och tvistelösning av entreprenadprojekt dels mot bakgrund av de sedvanliga standardavtalen på marknaden samt dels lagen om offentlig upphandling.
Per arbetar som ombud för såväl beställare som entreprenörer och bistår även konsulter med rådgivning kring alla förekommande frågor i entreprenadprojekt.

Tillbaka