Bo Wahlquist

Bo Wahlquist är konsult inom mark- och anläggningsfrågor.
Han har varit huvudutredare för AMA Anläggning 07 och 10, ansvarig för AMA-nytt Anläggning och sekreterare i referensgruppen för AMA Anläggning.
Han har också varit ansvarig för utbildningsfrågorna inom anläggning på Svensk Byggtjänst.
Bosse är en erfaren kursledare inom sitt ämnesområde.

Tillbaka