Magnus Wollsén

Magnus Wollsén är advokat och arbetar huvudsakligen med entreprenad- och konsultansvarsprocesser, på såväl beställar- som entreprenörssidan. Han biträder även bolag, branschorganisationer och offentliga organ med rådgivning och avtalsskrivning inom dessa områden samt inom allmän affärsjuridik. Han har tidigare arbetat som domare vid Stockholms tingsrätt.

Tillbaka