Tomas Thulin

Byggingenjör SBR Tomas Thulin, arbetar som besiktningsman och är en mycket erfaren och populär kursledare. Han har lång och gedigen bakgrund inom projektledning, projektering och praktiskt besiktningsarbete. Han har även haft en framträdande roll vid framtagandet av AMA Hus 11. Han är författare till ett av de mest omfattande kapitlen. Tomas var även med och tog fram föregångarna AMA Hus 08 och Hus AMA 98. Tomas har nu även ingått i arbetsgruppen som har reviderat AMA AF 07 till AMA AF 12.

Tillbaka