Tommy Cormery

Tommy Cormery bedriver konsultrörelse med inriktning på bland annat entreprenad och säkerhetsbesiktningar, upphandling och kravställande för entreprenader. Tommy har stor kunskap och erfarenhet om föreskrifter och standardisering inom elområdet, såsom ledamot i olika tekniska kommittéer inom SEK Svensk Elstandard, vilken ger ut och fastställer Svensk Standard.

Tillbaka