Ann Liljedal

Ann Liljedal är advokat och arbetar inom rättsområdena entreprenadrätt och offentlig upphandling med stor erfarenhet av offentlig upphandling. Hon biträder upphandlande myndigheter och enheter i alla faser av upphandlingen, med allt från framtagande av upphandlingsdokument till hur man formulerar avbrytandebeslut. Ann har en gedigen kunskap angående överprövningsprocessen och har som upphandlingsspecialist på förvaltningsrätten handlagt och skrivit domar/beslut i flera hundra upphandlingsmål.

Tillbaka