Elisabeth Wall

Elisabeths kompetensområde är kvalitet- och arbetsmiljösamordning inom KMA och har sedan 4 år tillbaka arbetat som Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P) och/ eller arbetsmiljösamordnare framförallt inom bygg-, anläggning- och infrastrukturprojekt med upprättande av arbetsmiljöplaner, lagbevakning, riskanalyser mm.

Hon har en bakgrund som polis i både ingripande yttre verksamhet samt inre utredande arbete. Under sin polisiära tid har Elisabeth varit en del av polisens interna utbildningsverksamhet inom taktik, insatsplanering och arbetsmiljö. Elisabeth är även utbildad beteendevetare med inriktning organisations- och gruppsykologi och har lång utbildningserfarenhet inom arbetsmiljöområdet.

Elisabeth arbetar även med säkerhetsfrågor ur ett MTO-perspektiv (människa-teknik-organisation) och säkerhetskultur i större organisationer och myndigheter.

Tillbaka