Mats Denkert

Mats arbetar i ett konsultbolag som byggnadsingenjör. Han har erfarenhet från tidigare arbete med byggledning, myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken, är certifierad kontrollansvarig och har specialkunskaper inom akustik. Mats är väl förtrogen med arbetet kring detaljplanering, lov, tekniska egenskapskrav och kontroller från uppdrag åt byggherrar i projekterings- och byggskedet, såväl som kommuner i lov- och genomförandeprocessen.

Tillbaka