Daniel Sundin

Daniel är specialist inom beskrivningsteknik samt uppbyggnad och kvalitetssäkring av förfrågningsunderlag hos Trafikverket. Daniel har varit sektorsutredare vid framtagandet av MER Anläggning 13 och 17 samt är medlem i referensgruppen AMA Anläggning hos Svensk Byggtjänst. Han är erfaren kursledare inom AMA Anläggning, MER Anläggning samt AMA AF.

Tillbaka