Benjamin Hellström

Benjamin är byggnadsingenjör, kontrollansvarig och VD på ett konsultföretag. Han har tidigare arbetat med byggledning, bygglov, inspektioner och som bygglovschef i flera Stockholmskommuner. Han har lång erfarenhet med arbetet kring detaljplanering, bygglov, tekniska krav och kontroller. Benjamin arbetar ofta i nära samarbete med arkitekter och andra projektörer med att utreda juridiska tillämpningar av PBL och för att hjälpa byggherrar med att nyttja sin byggrätt på bästa sätt.

Tillbaka