Frida Täcklind

Frida är civilingenjör inom Samhällsbyggnad med mångårig erfarenhet av projektledning inom byggandets alla skeden. Hon har erfarenhet av projekt- och projekteringsledning inom ett brett spann av fastighetstyper, från industrifastigheter till förskola och bostäder inom både privata och offentliga organisationer inom allt från detaljplaneprojektering till upphandling, styrning och slutbesiktning av entreprenader samt upphandling av drift- och underhållsavtal inför bruksskedet.

Tillbaka