Magnus Stjerndahl

Magnus har lång erfarenhet av energioptimering i byggnader med kunskap att anpassa driftinställningar och införa effektiviserande åtgärder i den helhet som krävs för att uppfylla krav och förväntningar från fastighetsägare och verksamhet, vilket har gett Magnus uppdrag i såväl teknikintensiva byggnader som i hela bestånd av fastigheter. Magnus utbildar därtill blivande energispecialister, förvaltare, byggnadsingenjörer i förekommande kurser för installationsteknik och energieffektivisering.

Tillbaka