Pernilla  Samuelsson

Pernilla Samuelsson är biträdande jurist med inriktning på entreprenad- och konsulträtt samt offentlig upphandling. Pernilla har många års erfarenhet av att arbeta som bolagsjurist, affärsjurist och branschjurist och är bland annat specialist på standardavtal för konsulttjänster. Som biträdande jurist arbetar Pernilla med kontraktsskrivning och affärsförhandlingar, utbildningar och seminarier i standardavtal och offentlig upphandling, tvistelösning inom byggsektorn, rättsutredningar samt driver projekt i standardavtal och offentlig upphandling. Pernilla är ledamot i Byggandets Kontraktskommitté.

Tillbaka