Richard  Sahlberg

Richard Sahlberg är advokat och har sedan 2010 arbetat med entreprenad- och konsulträtt, som rådgivare eller som ombud vid tvistelösning.
Richard företräder såväl beställare som entreprenörer och har stor erfarenhet av olika frågor och problem som kan uppstå vid tillämpning av de vanliga standardavtalen på marknaden. Han har bland annat haft uppdrag som ombud i Högsta domstolen i tvist om tillämpning av standardavtal i entreprenadbranschen.

Tillbaka