Christoffer Löfquist

Christoffer Löfquist är advokat och arbetar i princip uteslutande med offentlig upphandling och entreprenadjuridik särskilt avseende infrastruktur/teknik.
Han biträder såväl upphandlande enheter/myndigheter, konsulter som leverantörer under hela upphandlingsprocessen, allt från upprättandet av förfrågningsunderlaget till de eventuella domstolsprocesser som kan följa på en upphandling.

Tillbaka