Marit  Öhman

Byggingenjör SBR. Marit har lång erfarenhet av beskrivningsarbete av nybyggnation, ombyggnad samt markfrågor och administrativa föreskrifter.
Hon har inriktat sig på att utföra beskrivningar. Många av de största uppdragen har varit inom bostäder, utbildningslokaler, vårdmiljöer, infrastruktur, ombyggnad liksom nybyggnad. Exempelvis Citybanan i Stockholm. Marit föreläser om AMA, AB, BBR, Beskrivningsverktyget och byggprocessen.
Marit ingår i referensgruppen för AMA Hus samt gruppen för AMA-nytt.

Tillbaka