Åsa  Jacobsson

Åsa Jacobsson (civilingenjör Väg och Vatten) har mer än 20 års erfarenhet som chef och projektledare.
Hon har genomfört ett flertal projekt som varierat i storlek och verksamhetsområde.
Hon har deltagit i projekt både inom samhällsbyggnad och infrastruktur, samt inom telekom, tillverkningsindustrin och IT.
Hon har lett samhällsbyggnadsprojekt som påverkat både människor och verksamheter.
Åsa har utvecklat och genomfört kurser i projektmetodik. Hon har erfarenhet av att leda workshops och i att coacha chefer

Tillbaka