Märit  Bodaxell

Märit är byggnadsingenjör med mångårig erfarenhet primärt inom bygg- och fastighetsbranschen, både som konsult och som anställd. Hon arbetar som managementkonsult med uppdrag inom projektstyrning exempelvis som projektstöd med upphandlingsstrategier, projektstarter, riskanalyser samt som partneringledare och utbildare. Med sin breda yrkeskompetens inom både arkitektprojektering, underhållsplanering, projekteringsledning och projektledning i små till medelstora projekt har hon god insyn i byggbranschens olika faser, dess aktörer och har utvecklat förmåga att se helheten.
Ledord för Märit både i egna uppdrag och utbildningssammanhang är förväntningar, respekt, kommunikation och förankring.

Tillbaka